Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1081. Odlok o spremembah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija, stran 3145.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 31/10) se v tretji in deseti alineji 1. člena beseda »sedem« nadomesti z besedo »pet«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00608-0001/2002
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.