Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1079. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana, stran 3143.

Na podlagi 8. in 45. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON) (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1 in 8/10 - ZSKZ-B), 50. člena Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper (Uradni list RS, št. 43/05), navodila Zavoda za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, št. 5-V-523/2-O-12/ACGMG z dne 23. 7. 2012 in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11, 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 19. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana
1. člen
V Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana (Primorske novice, Uradne objave št. 13, 17. april 1992, Uradni list RS, št. 68/95), se v 13. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka se na območju Občine Hrpelje - Kozina v Krajinskem parku Beka dovoli gradnja in obratovanje II. tira železniške proge na odseku Divača-Koper na način in pod pogoji, ki zagotavljajo ohranjanje bistvenih lastnosti tega zavarovanega območja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-6/2010-63
Hrpelje, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.