Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1076. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3138.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - Zrud-2, 20/11 - Odl. US, 57/12), 16. in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 27. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na nepremičnini parc. št. 2685/4 in parc. št. 2685/5, obe k.o. 1544 - Griblje se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-268/2013
478-269/2013
Črnomelj, dne 27. marca 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.