Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2014 z dne 2. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2014 z dne 2. 4. 2014

Kazalo

881. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2014, stran 2708.

Na podlagi 30. člena Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti (Uradni list RS, št. 7/11 in 80/11), 46., 47., 71., 134. in 137. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter 10., 19. in 124. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 25. redni seji dne 11. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2014
1. člen
Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, 30. člena Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, 46., 47., 71., 134. in 137. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti subvencionirala cene storitev uporabe javnih objektov, ki so opredeljene v javnem programu uporabe javnih objektov za leto 2014, vključenih v izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti. Subvencioniranje cene uporabe se izvaja ločeno po posameznih javnih objektih.
2. člen
Kot osnova za določitev subvencije za leto 2014 do polne cene uporabnine za izvajanje javnega programa uporabe javnih objektov je stroškovna cena za izvajanje javnega programa na uro, zmanjšana za prihodek od uporabe javnih objektov za izvajanja javnega programa.
3. člen
Skupna višina subvencij do polne cene uporabnine za izvajanje javnega programa uporabe javnih objektov za leto 2014 znaša 1.382.044,65 EUR z DDV. Razporeditev subvencij po objektih je naslednja:
4. člen
Mestna občina Celje bo sredstva subvencije nakazovala ZPO Celje d.o.o., kot koncesionarju za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe ter programa uporabe javnih objektov za leto 2014. Za pridobitev subvencij bo koncesionar izstavljal mesečne zahtevke v višini 1/12 letne vrednosti subvencij.
5. č,len
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-5/2011
Celje, dne 11. marca 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost