Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

536. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1784.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 25. redni seji dne 18. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, parceli št. 1207/2 (ID 6278880), k.o. 1469 – Tomažja vas.
II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, matična številka 5883296.
III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-0002/2010
Škocjan, dne 18. februarja 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.