Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

532. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 1770.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 – popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 28/12) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10-EZ-D in 57/11), distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
|Proizvod–  |    |    | Dodatek na |    |    |
|storitev   | Enota | Cena | povečanje  | Končna | Končna |
|       |    |brez DDV| energetske | cena | cena |
|       |    |na enoto|učinkovitosti |brez DDV| z DDV |
|       |    |    | na enoto*  |na enoto|na enoto|
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
|Variabilni  |    |    |       |    |    |
|del:     |    |    |       |    |    |
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
|Dobavljena  |EUR/MWh|    |       |    |    |
|toplota   |    |    |       |    |    |
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
|–      |    | 63,0000|  0,5000  |63,5000 |77,4700 |
|stanovanjski |    |    |       |    |    |
|odjem    |    |    |       |    |    |
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
|– ostali   |    | 77,6492|  0,5000  |78,1492 |95,3420 |
|odjem    |    |    |       |    |    |
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
|Fiksni del: |    |    |       |    |    |
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
|Priključna  |EUR/kW/|    |       |    |    |
|moč     | mesec |    |       |    |    |
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
|–      |    | 1,5100 |       | 1,5100 | 1,8120 |
|stanovanjski |    |    |       |    |    |
|odjem    |    |    |       |    |    |
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
|– ostali   |    | 1,5100 |       | 1,5100 | 1,8120 |
|odjem    |    |    |       |    |    |
+-------------+-------+--------+--------------+--------+--------+
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D in 57/11), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja št. 00-002/2014-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/14.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. marca 2014 dalje.
 
Zap. št. C0-004/2014-DP
Murska Sobota, dne 25. februarja 2014
KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.