Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

531. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč, stran 1770.

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 25. redni seji dne 6. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Mirna Peč se imenuje:
za predsednico: Zofija Redek, roj. 1951, Novo mesto, Potočna vas 4,
za namestnico predsednice: Nina Mikec, roj. 1983, Mirna Peč, Postaja 7,
za članico: Irena Mežan, roj. 1959, Mirna Peč, Šranga 2,
za namestnico članice: Nataša Erpe, 1980, Mirna Peč, Marof 22 a
za članico: Tatjana Kupljenik, roj. 1980, Mirna Peč, Postaja 30,
za namestnico člana: Tina Papež, Mirna Peč, Jablan 12
za članico: Marija Parkelj, 1973, Mirna Peč, Vihre 2
za namestnika člana: Andrej Vovko, 1973, Mirna Peč, Biška vas 27.
2. člen
Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Mirna Peč v Mirni Peči, Trg 2.
3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije – Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 13/10).
Št. 040-1/2014-1
Mirna Peč, dne 6. februarja 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.