Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

530. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 1769.

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 33/13) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
|  Tarifna  | Enota | Cena brez | Dodatek  | 22 % DDV |Končna cena|
|  skupina  |    |  DDV na |   za   |     | z DDV na |
|       |    |  enoto  | povečanje  |     |  enoto  |
|       |    |      | energetske |     |      |
|       |    |      |učinkovitosti|     |      |
|       |    |      | na enoto  |     |      |
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
|       |    |      |       |     |      |
|GOSPODINJSKI |    |      |       |     |      |
|ODJEM     |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
|za      |    |      |       |     |      |
|dobavljene  |    |      |       |     |      |
|količine   |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
|– za obračun |EUR/MWh|46,0292  |0,5000    |10,2364  |56,7656  |
|po toplotnem |    |      |       |     |      |
|števcu    |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
|za      |    |      |       |     |      |
|priključno  |    |      |       |     |      |
|moč      |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
|– za obračun |EUR/MW/|8.665,9755 |       |1.906,5146|10.572,4901|
|po toplotnem |leto  |      |       |     |      |
|števcu    |    |      |       |     |      |
|in      |    |      |       |     |      |
|obračun po  |    |      |       |     |      |
|vodomeru   |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI|    |      |       |     |      |
|ODJEM     |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
|za      |    |      |       |     |      |
|dobavljene  |    |      |       |     |      |
|količine   |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
|– za obračun |EUR/MWh|51,2469  |0,5000    |11,3843  |63,1312  |
|po toplotnem |    |      |       |     |      |
|števcu    |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
|za      |    |      |       |     |      |
|priključno  |    |      |       |     |      |
|moč      |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
|– za obračun |EUR/MW/|10.031,2256|       |2.206,8696|12.238,0952|
|po toplotnem |leto  |      |       |     |      |
|števcu    |    |      |       |     |      |
|in      |    |      |       |     |      |
|obračun po  |    |      |       |     |      |
|vodomeru   |    |      |       |     |      |
|       |    |      |       |     |      |
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/14.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 25. februarja 2014
Samo Lozej l.r.
Direktor