Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

527. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2014, stran 1767.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 31. seji dne 20. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2014
I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc.št. 1366/9 (ID6097581), vpisana v k.o. 1330 – Veliko Mraševo,
– parc.št. 66/51 (ID 5867381), vpisana v k.o. 1315 – Videm,
– parc.št. 66/48 (ID 5867378), vpisana v k.o. 1315 – Videm.
II.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-31/2014-O507
Krško, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.