Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

526. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2014, stran 1767.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 31. seji dne 20. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvah javnega dobra št. 1/2014
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 4353/4 (ID 2578283), k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 1242/23 (ID 6245630), k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1242/26 (ID 6245636), k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 977/4 (ID 6193256), parc.št. 977/6 (ID 6193257), parc.št. 977/8 (ID 6193253) in parc.št. 977/10 (ID 6193260), vse k.o. 1358 – Dolenji Leskovec,
– parc.št. 534/1 (ID 5827749), k.o. 1342 – Veliki Dol,
– parc.št. 3374/3 (ID 5852416), k.o. 1324 – Ravne,
– parc.št. 1244/54 (ID 6205136), k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 2963/4 (ID 3164419), k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 2963/5 (ID 477031), k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 2963/6 (ID 1484739), k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 2991/6 (ID 3167442), k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 2991/7 (ID 1487720), k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 3107 (ID 3287296), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3008/2 (ID 4421030), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3008/3 (ID 4757067), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3006/14 (ID 5853044), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3006/3 (ID 401235), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3005/2 (ID 3041705), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3003/27 – pot v izmeri 32 32 m2, k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3003/30 – pot v izmeri 3 19 m2, k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3004/8 – pot v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3005/7 – cesta v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3007/16 – cesta v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3007/17 – cesta v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3008/6 – pot v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 30018/1 – pot v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – Veliki Podlog.
II.
Po ukinitvah javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-31/2014-O507
Krško, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.