Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje, stran 1765.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek, 65/09 – popravek, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 14.a člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 18. redni seji dne 13. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje (Uradni list RS, št. 67/97, 82/02, 59/08, 52/10 in 92/13), se 4. člen spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Osnovna šola Hrpelje je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje vasi območja: Hrpelje, Kozina, Beka, Ocizla, Klanec pri Kozini, Petrinje, Prešnica, Vrhpolje, Krvavi Potok, Nasirec, Mihele, Rodik, Tublje pri Hrpeljah, Slope, Materija, Bač pri Materiji, Povžane, Brezovica, Rožice, Skadanščina, Gradišica, Hotična, Slivje, Markovščina, Velike Loče, Orehek pri Materiji, Mrše, Gradišče pri Materiji, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu, Artviže, Tatre, Ostrovica in Odolina.«
2. člen
Besedilo 14. člena se v celoti črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2013-5
Hrpelje, dne 13. februarja 2014
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.