Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

520. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice, stran 1761.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice, je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. seji dne 20. 2. 2014 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
I.
Občinski svet potrjuje predložen elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2014.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2014.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2014 za vse uporabnike:
+-------------------------------+------------+------------+
|Oskrba s pitno vodo      | Cena v EUR|Cena v EUR z|
|                |      |  9,5 % DDV|
+-------------------------------+------------+------------+
|Omrežnina na mesec       |      |      |
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 20   |      |      |
|faktor 1            |   9,1870|   10,0598|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 25   |      |      |
|faktor 3            |   27,5610|   30,1793|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 40   |      |      |
|faktor 10           |   91,8700|  100,5977|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 50   |      |      |
|faktor 15           |  137,8050|  150,8965|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 80   |      |      |
|faktor 50           |  459,3500|  502,9883|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 100  |      |      |
|faktor 100           |  918,7000| 1.005,9765|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 150  |      |      |
|faktor 200           | 1.837,4000| 2.011,9530|
+-------------------------------+------------+------------+
|Vodarina v m3         |   0,7184|   0,7866|
+-------------------------------+------------+------------+
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+-------------------------------+------------+------------+
|Odvajanje odpadnih voda    | Cena v EUR|Cena v EUR z|
|                |      |  9,5 % DDV|
+-------------------------------+------------+------------+
|Omrežnina na mesec       |      |      |
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 20   |      |      |
|faktor 1            |   8,8996|   9,7451|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 25   |      |      |
|faktor 3            |   26,6988|   29,2352|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 40   |      |      |
|faktor 10           |   88,9960|   97,4506|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 50   |      |      |
|faktor 15           |  133,4940|  146,1759|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 80   |      |      |
|faktor 50           |  444,9800|  487,2531|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 100  |      |      |
|faktor 100           |  889,9600|  974,5062|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 150  |      |      |
|faktor 200           | 1.779,9200| 1.949,0124|
+-------------------------------+------------+------------+
|Stroški izvajanja storitve v  |      |      |
|m3               |   0,3831|   0,4195|
+-------------------------------+------------+------------+
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+-------------------------------+------------+------------+
|Čiščenje odpadnih voda     | Cena v EUR|Cena v EUR z|
|                |      |  9,5 % DDV|
+-------------------------------+------------+------------+
|Omrežnina na mesec       |      |      |
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 20   |      |      |
|faktor 1            |   0,9766|   1,0694|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 25   |      |      |
|faktor 3            |   2,9298|   3,2081|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 40   |      |      |
|faktor 10           |   9,7660|   10,6938|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 50   |      |      |
|faktor 15           |   14,6490|   16,0407|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 80   |      |      |
|faktor 50           |   48,8300|   53,4689|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 100  |      |      |
|faktor 100           |   97,6600|  106,9377|
|                |      |      |
|Omrežnina priključka DN 150  |      |      |
|faktor 200           |  195,3200|  213,8754|
+-------------------------------+------------+------------+
|Stroški izvajanja storitve v  |      |      |
|m3               |   0,5462|   0,5981|
+-------------------------------+------------+------------+
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:
+-------------------------------+------------+------------+
|Zbiranje in odvoz komunalnih  | Cena v EUR| Cena v EUR|
|in bioloških odpadkov     |      | z 9,5 % DDV|
+-------------------------------+------------+------------+
|Strošek javne infrastrukture  |   0,0064|   0,0070|
|na kg             |      |      |
+-------------------------------+------------+------------+
|Stroški izvajanja storitve na |   0,1012|   0,1108|
|kg               |      |      |
+-------------------------------+------------+------------+
|Skupaj za kg          |   0,1076|   0,1178|
+-------------------------------+------------+------------+
|Strošek javne infrastrukture  |   0,4114|   0,4505|
|na m3             |      |      |
+-------------------------------+------------+------------+
|Stroški izvajanja storitve na |   6,5446|   7,1663|
|m3               |      |      |
+-------------------------------+------------+------------+
|Skupaj za m3          |   6,9560|   7,6168|
+-------------------------------+------------+------------+
Št. 032-32/2013(0103)-19
Dolenjske Toplice, dne 21. februarja 2014
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.