Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

514. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro, stran 1732.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 18. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na parceli št. 806/4, k.o. 2343 Planina – cesta v izmeri 34 m2.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0001/2014-2
Cerkno, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.