Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

511. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, stran 1728.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 11. člena, 4. točke prvega odstavka 27. člena in 7. točke prvega odstavka 47. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10), druge alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12 in 63/13) in 8. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
1. člen
V Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 72/11, 1/12 in 71/13) se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-451/2013
Ljubljana, dne 31. januarja 2014
EVA 2013-2430-0131
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor