Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014

Kazalo

217. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, št. 602-0006/2013, z dne 3. 12. 2013, stran 742.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/11 – ZUJP), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 in 40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 30. redni seji dne 22. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, št. 602-0006/2013, z dne 3. 12. 2013
1. člen
V sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, št. 602-0006/2013, z dne 3. 12. 2013, se v 4. členu sklepa pred odstavek »Mesečni strošek živil za prehrano zanaša 21,43 EUR na otroka oziroma 1,0715 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka je 1,0715 EUR na dan, izravnava na 1,07 EUR.« doda novi odstavek, ki se glasi:
»Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.«
2. člen
Vsa ostala določila v sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, št. 602-0006/2013, z dne 3. 12. 2013, ostajajo nespremenjena.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 naprej.
Št. 602-0006/2013-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 22. januarja 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti