Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014

Kazalo

214. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa, stran 739.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ((Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/08 – ZVO-1B) in 16. člena Statuta Mestne Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa, ki ga je izdelalo podjetje Urbis d.o.o. iz Maribora.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključno 10. februarja 2014 do vključno 12. marca 2014 v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana 26. februarja 2014 ob 15.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa.
4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa. Pripombe in predloge se lahko do 12. marca 2014 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko se pošljejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »OPPN za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa«). Obrazec je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-19/2012-302
Slovenj Gradec, dne 27. januarja 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti