Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2014 z dne 6. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2014 z dne 6. 1. 2014

Kazalo

26. Odlok o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena, stran 82.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US in 90/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
(1) Za spomeniško območje državnega pomena se razglasi enota dediščine: Ig – Kolišča na Igu (EŠD 190).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima izjemen kulturni pomen za Republiko Slovenijo in posebno kulturno vrednost, saj je izrazit dosežek človekove ustvarjalnosti, pomemben del prostora in dediščine Slovenije in vsega sveta.
(3) Enota iz prvega odstavka tega člena je spomeniško območje z vrednotami arheološkega spomenika in kulturne krajine.
(4) Enota je varovana z namenom ohranjanja avtentičnosti arheološkega najdišča in kulturne krajine.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev kolišč na Igu za spomenik državnega pomena:
– ostaline prazgodovinskih kolišč na Ljubljanskem barju so izjemna priča posebnega načina stalne poselitve tega obrobja Alp,
– kolišča na Igu sodijo med prve znanstveno raziskane naselbine te vrste v srednji Evropi,
– pionirske raziskave kolišč na Igu so omogočile razvoj arheološke stroke v Sloveniji,
– ostaline izkazujejo razvoj in tehnološki napredek zgodnjih kmetovalcev in so dragocen arheološki vir.
3. člen
(1) Spomeniško območje obsega:
– parcele št. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1013/1, 1013/2, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1045, 1046, 1047/1, 1047/2, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055/1, 1055/2, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068/1, 1068/2, 1069/1, 1069/2, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1101, 1102, 1103, 1104/1, 1104/2, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1182/2, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187/1, 1187/2, 1187/3, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201/1, 1201/2, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1212, 1213/1, 1213/2, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226/1, 1226/2, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237/1, 1237/2, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252/1, 1252/2, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1262/2, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277/1, 1277/2, 1278, 1279/1, 1279/2, 1280, 1281, 1282, 1283/1, 1283/2, 1283/3, 1284, 1285, 1286, 1287, 1291/1, 1291/2, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299/1, 1299/2, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/2, 1309, 1310, 1311, 1312/1, 1312/2, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317/1, 1317/2, 1317/3, 1319/1, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331/1, 1331/2, 1331/3, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 1331/7, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 1346, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1355/3, 1355/4, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1435, 1436, 1437/1, 1437/2, 1437/3, 1437/4, 1437/5, 1437/6, 1437/7, 1437/8, 1437/9, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450/1, 1450/2, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504/1, 1504/2, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531/1, 1531/2, 1532/1, 1532/2, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549/1, 1549/2, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558/1, 1558/2, 1559, 1560/1, 1560/2, 1560/3, 1561, 1562/1, 1562/2, 1563, 1564, 1565, 1566/1, 1566/2, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/1, 1589/2, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/1, 1635/2, 1635/3, 1635/4, 1635/5, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660/1, 1660/2, 1661, 1662, 1663/1, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676, 1677, 1678/1, 1678/2, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 2812 (zahodni del parcele/poti od parcele št. 2813 do parcele št. 913/1, k. o. 1700 – Ig), 2813, 2814 (južni del parcele/poti od parcele št. 2871 do parcele št. 998/1, k. o. 1700 – Ig), 2815, 2816, 2817 (del parcele/poti od parcele št. 510 do parcele št. 2860/1, k. o. 1700 – Ig), 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823/1 (severni del parcele/ceste do parcele št. 2824, k. o. 1700 – Ig), 2823/3, 2824, 2825, 2860/1 (del parcele/vodotoka od parcele št. 680 do parcele št. 2874, k. o. 1700 – Ig), 2861/1, 2862, 2866 (del parcele/vodotoka od parcele št. 2862 do parcele št. 768, k. o. 1700 – Ig), 2867/1 (zahodni in osrednji del parcele/vodotoka od parcele št. 750 do parcele št. 2860/1, k. o. 1700 – Ig), 2870 (južni del parcele/vodotoka od parcele št. 2812 do parcele št. 998/1, k. o. 1700 – Ig), 2871 (vzhodni in osrednji del parcele/vodotoka od parcele št. 2870 do parcele št. 1172, k. o. 1700 – Ig), 2872, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526/1, 526/2, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543/1, 543/2, 543/3, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575/1, 575/2, 576/1, 576/2, 577, 578, 579/1, 579/2, 580, 581, 582, 583, 584, 585/1, 585/2, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669/1, 669/2, 670, 671, 672, 673, 675, 676/1, 676/2, 677/1, 677/2, 678, 681/1, 681/2, 681/3, 682, 683, 684, 685, 686/1, 686/2, 686/3, 686/4, 686/5, 687, 688, 689, 690, 691, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732/1, 732/2, 732/3, 733, 734, 735, 736, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 739, 740, 741, 742/1, 742/2, 743, 744, 745, 748, 767, 769/1, 769/2, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777/1, 777/2, 778, 779/1, 781, 782/1, 782/2, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 999, vse k. o. 1700 – Ig;
– parcele št. 1743, 1747, 1804/1 (del parcele/vodotoka od vzhodnega vogala parcele št. 559, k. o. 1701 – Iška Loka do jugozahodnega vogala parcele št. 608/6, k. o. 1695 – Karlovško predmestje), 1805, 447/1, 448/1, 448/2, 448/3, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2, 489, 490, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561/1, 561/2, 562/1, 562/2, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, vse k. o. 1701 – Iška Loka.
(2) Meja spomeniškega območja je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 9. julija 2003, Uradni list RS, št. 71/03, datoteka z dne 30. avgusta 2013, izvorno merilo 1: 2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
(3) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranijo ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in upravljavec iz 7. člena tega odloka.
(4) Meje spomeniškega območja so informativno prikazane na publikacijski topografski karti v merilu 1: 25.000, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
4. člen
Varovane sestavine spomeniškega območja so:
– ostaline prazgodovinskih kolišč, katere je odkril in med 1875–1877 raziskoval Dragotin (Karel) Dežman: Kepje (prvo Dežmanovo kolišče), Partovski kanal (drugo Dežmanovo kolišče), Parte (sklop tretjega Dežmanovega kolišča), Spodnje mostišče (četrto Dežmanovo kolišče), Strojanova voda (peto Dežmanovo kolišče), Parte-Iščica,
– ostaline preostalih ovrednotenih prazgodovinskih kolišč: Resnikov prekop, Maharski prekop, Gornje mostišče,
– vse arheološke ostaline, starejše od 100 let,
– kulturna krajina s prevlado barjanskih, nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov.
5. člen
Za spomeniško območje velja varstveni režim, ki varuje spomeniško območje pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst:
– varovanje arheoloških ostalin,
– ohranjanje značilne rabe zemljišč, parcelacije, značilne vegetacije, zlasti prevladujočega deleža barjanskih travnikov, mejic in odvodnikov ter prostorskih dominant,
– varovanje spomeniškega območja pred posegi in rabo, ki lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali sestavine kulturne krajine; prepovedano je predvsem odkopavati in zasipavati teren, odlagati odpadke, globoko orati, rigolati, meliorirati zemljišča, vključno z gradnjo jarkov, ter spreminjati oblike in dna strug vodotokov,
– prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo spomeniškega območja,
– omogočanje dostopnosti javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomeniškega območja ali njegovih sestavin,
– v reki Ižici je prepovedano potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, razen ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za kulturno dediščino; prepoved potopov z avtonomno potapljaško opremo ne velja za reševalne intervencije, vendar se o tem seznani Zavod,
– dovoljeni so posegi služb za urejanje voda, vendar s predhodnim soglasjem Zavoda.
6. člen
Za vse posege v spomeniško območje, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda.
7. člen
(1) Za upravljavca spomeniškega območja se določi Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
(2) Upravljanje spomeniškega območja se izvaja na podlagi načrta upravljanja, ki ga pripravi upravljavec ob strokovni pomoči Zavoda. Načrt upravljanja spomeniškega območja sprejme Vlada Republike Slovenije.
(3) Upravljavec mora pri upravljanju in izdelavi načrta upravljanja spomeniškega območja upoštevati načrt upravljanja transnacionalnega serijskega spomeniškega območja Svetovne dediščine »Prazgodovinska kolišča okoli Alp«.
(4) Upravljanje obsega predvsem:
– sodelovanje v Mednarodnem koordinacijskem odboru transnacionalnega serijskega spomeniškega območja Svetovne dediščine »Prazgodovinska kolišča okoli Alp« in sodelovanje z drugimi upravljavci teh območij,
– sodelovanje pri poročanju o stanju spomeniškega območja in drugih aktivnostih Centra za svetovno dediščino,
– koordinacijo deležnikov, ki sodelujejo pri varstvu in razvoju spomeniškega območja,
– skrb za predstavitev spomeniškega območja ter osveščanje in izobraževanje javnosti,
– označitev spomeniškega območja s predpisanimi oznakami.
(5) Načrt upravljanja spomeniškega območja je lahko sestavni del načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje.
8. člen
(1) Spomeniško območje se označi s predpisanimi oznakami, ki ne krnijo likovne podobe ali posameznih delov spomeniškega območja.
(2) Število in mikrolokacije oznak se določijo v načrtu upravljanja spomeniškega območja.
9. člen
Lastniki in upravljavec spomeniškega območja spodbujajo in omogočajo javnosti dostop do njega in njegovo predstavitev tako, da dostop in predstavitev ne ogrožata njegovega varovanja in osnovne funkcije.
10. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za kulturno dediščino.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Upravljavec mora predlog načrta upravljanja najpozneje v osemnajstih mesecih po uveljavitvi tega odloka predložiti ministrstvu, pristojnemu za kulturno dediščino.
12. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-14/2013
Ljubljana, dne 2. januarja 2014
EVA 2013-3340-0022
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti