Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2014 z dne 6. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2014 z dne 6. 1. 2014

Kazalo

24. Uredba o spremembah Uredbe o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih, stran 82.

Na podlagi petega odstavka 76. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US in 63/13 – ZS-K) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih
1. člen
V Uredbi o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih (Uradni list RS, št. 112/09), se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) O odpustitvi in znižanju globe po tej uredbi odloča Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot prekrškovni organ v hitrem postopku o prekršku«.
2. člen
V 2. do 17. členu in v prilogah 4, 5 in 6 se beseda »urad« v različnih sklonih nadomesti z besedo »agencija« v ustreznem sklonu in se po potrebi spremeni tudi glagolska oblika, ki se nanaša na besedo agencija.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kršitev je kršitev 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: zakon) in/ali 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012; v nadaljnjem besedilu: Pogodba o delovanju Evropske unije);«.
4. člen
V 6. in 14. členu in v prilogi 6 se besedilo »81. člena Pogodbe o Evropski skupnosti« nadomesti z besedilom »101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije«.
5. člen
V prilogi 1 se točki A. in B. spremenita tako, da se glasita:
»A. odpustitev globe v zvezi s predložitvijo dokazov, ki po mnenju Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence omogočijo izvedbo preiskave v upravnem ali prekrškovnem postopku v zvezi z domnevnim kartelom;
B. odpustitev globe v zvezi s predložitvijo dokazov, ki po mnenju Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence omogočijo ugotovitev kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: zakon) in/ali 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012) v upravnem in prekrškovnem postopku;«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-33/2013
Ljubljana, dne 2. januarja 2014
EVA 2013-2130-0039
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti