Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998

Kazalo

1257. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola komandanta Staneta, Dragatuš", stran 2047.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 42. člena zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96) ter 12. in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 6. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Osnovna šola komandanta Staneta, Dragatuš”
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Osnovna šola komandanta Staneta, Dragatuš” (Uradni list RS, št. 6/97) se spremeni tako, da se za 9. členom besedilo “4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb” nadomesti z besedilom “4. Šolski okoliš”.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter po vzgoji in varstvu predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Belčji Vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec pri Dragatušu, Dolenji Suhor pri Vinici, Dragatuš, Dragovanja vas, Golek, Gornji Suhor pri Vinici, Knežina, Kvasica, Mala Lahinja, Mali Nerajec, Obrh pri Dragatušu, Podlog, Pusti Gradac, Sela pri Dragatušu, Šipek, Tanča Gora, Veliki Nerajec in Zapudje.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-29/96
Črnomelj, dne 6. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost