Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013

Kazalo

0956 I 14708/2006 Os-4501/13 , Stran 3547
0956 I 14708/2006 Os-4501/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper – Capodistria, ki jo zastopa odv. Mihelčič Tomaž, Trubarjeva 24, Ljubljana, proti dolžnici Majdi Akvič, Linhartova cesta 19, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odv. zač. zast. Alenka Cerar, Kersnikova ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave 6.484,82 EUR, sklenilo: dolžnici se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s členom 15. Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi Alenka Cerar, Kersnikova 6, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 12. 2013

AAA Zlata odličnost