Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

N 20/2013-6 Os-4413/13 , Stran 3430
N 20/2013-6 Os-4413/13
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razglasitvi za pogrešanega Jakoba Metelka, roj. 10. 7. 1858, Dolenje Laknice, Mokronog, za mrtvega. Sodišče poziva pogrešanega Jakoba Metelka, roj. 10. 7. 1858, z zadnjim bivališčem Dolenje Laknice, Mokronog, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po izteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega, skladno s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP).
Okrajno sodišče v Trebnjem dne 2. 12. 2013