Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

D 361/2013 Os-4171/13 , Stran 3429
D 361/2013 Os-4171/13
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Debeljak Francu, pokojnega Ivana in Marije, rojene Mahne, 1. 1. 1962 razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Sežani z dne 3. 7. 2013, opr. št. N 71/2012, iz Brezovega Brda 2, p. Obrov. Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 6. 11. 2013