Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

0521 VL 59923/2009 Os-4140/13 , Stran 3428
0521 VL 59923/2009 Os-4140/13
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, zoper dolžnika Lumnije Toskaj, Ulica Kirbiševih 39, Maribor, zaradi izterjave 556,97 EUR, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju s sklepom 0521 VL 59923/2009 z dne 22. 10. 2013, za začasnega zastopnika dolžnika postavilo odvetnico Manjo Grosek, Partizanska cesta 36, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je dolžnik postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 22. 10. 2013