Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

N 73/2009 Os-4310/13 , Stran 3427
N 73/2009 Os-4310/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi predlagateljev in priglasiteljev: 1. Vlasta Školjak, 2. Marijan Školjak, 3. Davorin Tomaić, 4. Lidija Gregorc, 5. Marko Jesenik, vsi stan. Stantetova ulica 8, Maribor, ki jih po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 6. Husein Šabić, 7. Mirjana Šabić, 8. Marija Grošeta 9. Helmut Potočnik, 10. Tereza Gašparić, vsi stan. Stantetova ulica 8, Maribor, in Vesna Podgornik, ki jo zastopa mati Tereza Gašparić, vsi stan. Stantetova ulica 8, Maribor; in priglasiteljev: 1. Miha Čerič in 2. Danijela Čerič, oba stan. Stantetova ulica 8, Maribor; zoper nasprotno udeleženko Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor, v zvezi s predlogom za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom Stantetova ulica 8, Maribor, dne 18. 11. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova kupoprodajne pogodbe z dne 29. 6. 1998, sklenjene med Tomažem Leskovarjem, EMŠO: 0912971500505, Šlajmerjeva 2, 2106 Maribor, kot kupcem, in Milutinom Milanovičem, EMŠO: 2703949500053, in Zdenko Milanovič, 2410953505178, Štantetova 8, 2000 Maribor, kot prodajalcema, s katero sta prodajalca kupcu prodala 3,5 sobno stanovanje številka 4 v izmeri 82,45 m2 v Štantetovi ul. 8, v 1. nadstropju, vključno s kletjo v izmeri 3,5 m2. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 18. 11. 2013