Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

I 317/2009 Os-4314/13 , Stran 3426
I 317/2009 Os-4314/13
Okrajno sodišče v Žalcu je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ v izvršilni zadevi upnika Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, proti dolžniku Herbertu Auer, Heftgasse 9, Avstrija, zaradi izterjave 45.902,19 EUR s pp, dolžniku postavilo začasnega zastopnika, to je odvetnico Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma drug organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu dne 19. 11. 2013