Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

In 29/2011 Os-4489/13 , Stran 3426
In 29/2011 Os-4489/13
Izvršitelj v Kamniku, Marijan Hojs, Maistrova 16, je v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Kočevju, opr. št. In 29/2011 (zveza I 2004/00272), upnika: Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Šaranovičeva cesta 21 A, Domžale, zoper dolžnika: Mirsada Vučkić, Trg zbora odposlancev 43, Kočevje, zaradi izterjave 3.554,90 EUR s pripadki, 21. 2. 2013 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana z zemljiško knjigo, in sicer stanovanje – številka dela stavbe 1, v stavbi s številko 2042, ki stoji na parc. št. 1224/0 in parc. št. 1225/0, z neto tlorisne površine stavbe 191,3 m2,, pri katerem gre po rubežnem zapisniku za stanovanje brez oznake številke stanovanja, v izmeri 62 m2, v desnem delu zadnjega nadstropja stavbe na naslovu, Trg zbora odposlancev 43, Kočevje.
Okrajno sodišče v Kočevju dne 11. 12. 2013