Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

Št. 2433-13-0207 Ob-4541/13 , Stran 3423
Št. 2433-13-0207 Ob-4541/13
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12 – Odločba US in 55/13 – ZUKD-1B) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Grmek Ivanu, Šepulje 15, 6210 Sežana, solastniku vpisane lastninske pravice na podlagi uradnega potrdila z dne 2. 3. 2010 opr. št. A146/9/7 za parcelo št. 786, k.o. 2437-Utovlje, Macarol Viktorju, Križ 18, 6210 Sežana, lastniku vpisane lastninske pravice na podlagi tusodne prisojilne listine ženitne in izročilne pogodbe z dne 29. 8. 1909 za parcelo 801/1, k.o. 2437-Utovlje. Živec Alojzu, Utovlje 2, 6210 Sežana lastniku vpisane lastninske pravice na podlagi odločbe o dedovanju z dne 26. 11. 1948 opr. št. O10/48-19 za parcelo 831/2 v k.o. 2437-Utovlje, Zidar Karolini in Zidar Katerini, obe Utovlje 1, 6210 Sežana solastnicama vpisane lastninske pravice na podlagi tusodne prisodne listine z dne 20.7.1895 št. 2190 za parcelo 749, k.o. 2437-Utovlje, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave in vstopijo v postopek parcelacije ter ureditev mej na podlagi rekonstrukcije lokalne ceste LC 374031 Šepulje – Dobravlje, ki jo vodi geodetsko podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska cesta 17, 6210 Sežana. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper, dne 21. 11. 2013