Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

Št. 2433-13-0207 Ob-4540/13 , Stran 3423
Št. 2433-13-0207 Ob-4540/13
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12– Odločba US in 55/13 – ZUKD-1B) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Orel Josipu, Šepulje 33, 6210 Sežana, solastniku vpisane lastninske pravice na podlagi notarske ženitne in izročilne pogodbe z dne 28. 5. 2013 in Orel Josipu, Šepulje, 6210 Sežana, lastniku vpisane lastninske pravice na podlagi poizvedovalnega zapisnika z dne 9.5.1879, obema za parcelo 206/2, k.o. 2435-Križ, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave in vstopijo v postopek parcelacije ter ureditev mej na podlagi rekonstrukcije lokalne ceste LC 374031 Šepulje – Dobravlje, parcela 2680, ki jo vodi geodetsko podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska cesta 17, 6210 Sežana. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper, dne 21. 11. 2013