Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

D 214/2013 Os-3900/13 , Stran 3177
D 214/2013 Os-3900/13
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Olgi Korošec, hčeri Rajmunda, rojeni dne 5. 6. 1957, državljanki Republike Slovenije, poročeni, umrli dne 26. 2. 2013, nazadnje stanujoči Kraigherjeva ulica 6, Celje. Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnica je bila poročena in je imela enega sina. Ker sta se tako zapustničin vdovec Viljem Korošec kot tudi zapustničin sin Aleš Korošec dedovanju po zapustnici odpovedala, ni drugih dedičev I. dednega reda. Glede na navedeno pridejo v poštev dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustničini bratje in sestre oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci) oziroma če teh ni, dediči III. dednega reda (zapustničine babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), katerih podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju poslala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 2. 10. 2013

AAA Zlata odličnost