Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

VL 53956/2013 Os-4161/13 , Stran 3177
VL 53956/2013 Os-4161/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Andreja Šifrer, Razlagova ulica 2, Maribor, proti dolžniku Đurđica Selimović, Podgorje 87, ki ga zastopa zak. zast. odv. Mojca Furlan, Dvorakova 5, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.516,65 EUR, sklenilo: dolžniku Đurđica Selimović, Podgorje 87, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mojca Furlan, Dvorakova 5, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 10. 2013

AAA Zlata odličnost