Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

VL 121606/2013 Os-4136/13 , Stran 3177
VL 121606/2013 Os-4136/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Elvisu Kolenović, Strahinj 4A, Naklo, ki ga zastopa zak. zast. odv. Katarina Bradaška, Kidričeva 4/b, Kranj, zaradi izterjave 1.156,67 EUR, sklenilo: dolžniku Elvisu Kolenović, Strahinj 4A, Naklo, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Katarina Bradaška, Kidričeva 4/b, 4000 Kranj – dostava, Kranj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 10. 2013

AAA Zlata odličnost