Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

VL 154182/2012 Os-4107/13 , Stran 3176
VL 154182/2012 Os-4107/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Lipovec Branko – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Antonu Špes, Visole 175, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa odv. Nada Vučajnk, Kolodvorska cesta 8, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 907,56 EUR, sklenilo: dolžniku Antonu Špes, Visole 175, Slovenska Bistricase na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Nada Vučajnk, Kolodvorska cesta 8, Slovenska Bistrica. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 10. 2013

AAA Zlata odličnost