Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

VL 210597/2012 Os-4106/13 , Stran 3176
VL 210597/2012 Os-4106/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžnici Bojani Zorko, Plečnikova ulica 4, Maribor – dostava, ki jo zastopa zak. zast. odv. Mihaela Klačinski, Partizanska c. 32, Maribor – dostava, zaradi izterjave 476,63 EUR, sklenilo: dolžnici Bojani Zorko, Plečnikova ulica 4, Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mihaela Klačinski, Partizanska c. 32, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 25. 9. 2013

AAA Zlata odličnost