Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

VL 171353/2009 Os-4084/13 , Stran 3176
VL 171353/2009 Os-4084/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku Samu Galin, Celovška cesta 150, Ljubljana, ki ga zastopa Blaž Godec, odvetnik, Trdinova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 2.590,97 EUR, sklenilo: dolžniku Samu Galin, Celovška cesta 150, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Blaž Godec, Trdinova 7, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 10. 2013

AAA Zlata odličnost