Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

1913 I 1545/2013 Os-3901/13 , Stran 3176
1913 I 1545/2013 Os-3901/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Primož Kordež, Clevelandska ulica 43, Ljubljana, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Mojca Breznik, Dvoržakova 8, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 10. 2013

AAA Zlata odličnost