Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

N 117/2011 Os-4117/13 , Stran 3175
N 117/2011 Os-4117/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi, začeti na predlog Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki jih zastopa odvetnik Bojan Župevc iz Ljubljane, Hrvatski trg 3, ob udeležbi udeležencev, navedenih v predlogu predlagatelja z dne 15. 3. 2011, in ostalih udeležencev, ki jim je bila dopuščena udeležba s sklepom sodišča, na podlagi predloga z dne 18. 3. 2011 za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z id. 1727-167 v postopku vzpostavitve etažne lastnine, dne 22. 10. 2013 izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki: – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: pogodba z dne 10. 10. 1979, opr. št. 501/79-05/20-75. Predmet pogodbe: garaža št. 250, v izmeri 12,50 m2, na naslovu Poljanski nasip 32. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v zemljiško knjigo: 1727-167-204, – oseba, ki jo je izstavila: Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o., Taborska cesta 13, – oseba, v korist katere je izstavljena: Ravš Marija (roj. 1950), Hrvatski trg 2, Ljubljana, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: 1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, 2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, 3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, 4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 10. 2013

AAA Zlata odličnost