Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

, Stran 2667
Drugo preklicujejo
Anđelković Marija, Ižanska cesta 136, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 31270219, izdala Fakulteta za farmacijo. gnh-332114 Babnik Petra, Levčeva ulica 13, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 41060086, izdala Medicinska fakulteta. gnu-332151 Berčan Mark, Ljubljanska cesta 10, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 28110030, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnw-332149 Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovolilnice, za državo Rusija tretja, številke T006065, T006376, T011166 in T011167. gne-332117 Bojčič Špela, Stražunska ulica 20, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41090205, izdala Medicinska fakulteta. gnh-332089 Bone Andraž, Stomaž 8A, Dobravlje, študentsko izkaznico, št. 4110085, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnj-332162 Božič Jakob, Ulica talcev 9, Zagorje ob Savi, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gne-332167 Božič Kristina, Tovarniška cesta 3A, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 01009306, izdala Pedagoška fakulteta. gne-332121 Brestovac Danijel, Dovje 114, Mojstrana, študentsko izkaznico, št. 19494800, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnx-332073 Brglez Aleksandra, Črešnjevec 37A, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 11130260626, izdala Višja poslovno-komercialna šola Celje. gnu-332155 Butala Jan, Ulica Moša Pijade 8, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 64120240, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gni-332067 Dular Blaž, Hruševec 23, Straža, potrdilo NPK – voznik tovornega vozila, veljavno od leta 2009, izdajatelj B&B d.o.o., Ljubljana, številka 7564/29, izdano leta 2009. gnv-332104 Dvornik Mladen, Kajuhova ulica 1A, Slovenj Gradec, potrdilo o strokovni usposobljenosti upravljalca prevozov, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 608631, izdano leta 1997. gnj-332112 Enova Klemen Jan, Avsečeva ulica 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-332159 Eržek Matic, Ulica Ivana Roba 58, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. E1013939, izdala Fakulteta za medijske komunikacije. gnx-332173 Fric David, Dornava 122, Dornava, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008539001, izdajatelj Cetis d.d. gnt-332152 Golob Blaž, Tolminska cesta 38, Idrija, študentsko izkaznico, št. 23080840, izdala Fakulteta za strojništvo. gnf-332066 Goričar Jure, Bavdkova ulica 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 49100013, izdala Gea College. gnp-332110 Gošnik Veronika, Mlače 29, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št. 41100209, izdala Medicinska fakulteta. gnz-332146 Hudoklin Maja, Hudo, Mlinarska ulica 4, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 19512816, izdala Ekonomska fakulteta. gng-332090 Jagodic Valentin, Karantanska cesta 18, Domžale, študentsko izkaznico, št. 71112012, izdala Biotehniška fakulteta. gnb-332120 Jamnik Zupančič Bernarda, Podter 6, Ljubno ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 01009383, izdala Pedagoška fakulteta. gnr-332079 Jeraj Juš, Malejeva ulica 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18110328, izdala Filozofska fakulteta. gnq-332080 Jurjevec Jana, Cankarjeva ulica 13, Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št. 61268252, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. gnk-332136 Kermc Andreja, Brezovica pri Stopičah 7, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 18100334, izdala Univerza v Ljubljani. gng-332140 Kinološko društvo Barje, Ob dolenjski železnici 30, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike, v notranjosti glavi španjela in nemškega ovčarja, na obodu besedilo KINOLOŠKO DRUŠTVO, spodaj BARJE in nad njim številka 2. gns-332128 Kinološko društvo Barje, Ob dolenjski železnici 30, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike, v notranjosti glavi španjela in nemškega ovčarja, na obodu besedilo KINOLOŠKO DRUŠTVO, spodaj BARJE in nad njim številka 3. gnr-332129 Kocmur David, Tratnikova ulica 34, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18080365, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana. gno-332082 Koligar Dunja, Breška vas 2, Šentjernej, študentsko izkaznico, št. 18123357, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnd-332068 Koračin Jasmina, Cerovec pri Trebelnem 11, Trebelno, študentsko izkaznico, št. 31090018, izdala Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani. gnv-332075 Koren Nina, Sužid 13, Kobarid, študentsko izkaznico, št. 07074036, izdala Fakulteta za varnostne vede. gnx-332123 Kosirnik Maj, Grobeljka cesta 6, Mengeš, kolesarsko izkaznico, izdajateljica Osnovna šola Mengeš, izdana leta 2013. gnv-332125 Kovač Miha, Rožna dolina, Cesta V/15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 37001245, izdala Veterinarska fakulteta. gni-332092 Kovšca Neli, Bevkova ulica 13, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 89121191, izdala Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem. gnu-332126 Kranjc Lenart, Belačeva ulica 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 32070078, izdala Naravnoslovno tehniška fakulteta. gnf-332116 Lazarević Vedran, Grad 190E, Grad, študentsko izkaznico, št. 41060053, izdala Medicinska fakulteta. gnt-332156 Lozej Sara, Celovška cesta 136, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21120732, izdala Fakulteta za družbene vede. gnu-332101 Luković Marino, Spodnje Laže 7, Loče pri Poljčanah, študentsko izkaznico, št. E1063668, izdala FERI, Maribor. gnb-332070 Mazej Doroteja, Ljubija 97A, Mozirje, študentsko izkaznico, št. G1016875, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru. gno-332107 Mlinarič Ivan, Kolodvorska cesta 55, Tržič, študentsko izkaznico, št. 63020256, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnl-332160 Munih Kim, Gradišče 5A, Sežana, študentsko izkaznico, št. 01009348, izdala Pedagoška fakulteta. gnh-332118 Novak Luka, V Loki 25, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 09120315, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani. gnp-332139 Omejc Maja, Škofjeloška cesta 35, Medvode, študentsko izkaznico, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnr-332154 Palir Neža, Grobelno 51, Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št. 31112029, izdala Fakulteta za farmacijo. gng-332115 Pirš Boštjan, Preglejva ulica 72, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41080255, izdala Medicinska fakulteta. gno-332157 Poklukar Ana, Poljšica 75, Zgornje Gorje, študentsko izkaznico, št. 41070229, izdala Univerza v Ljubljani. gnj-332137 Poličnik Klara, Šentjanž 12, Rečica ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 18090819, izdala Filozofska fakulteta. gns-332078 Rebrica Natalija, Gradišče 15, Tišina, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Murska Sobota. gnl-332135 Rojec Miha, Loški Potok 16, Loški Potok, študentsko izkaznico, št. 23100413, izdala Fakulteta za strojništvo. gnb-332074 Sotler Jure, Trubarjeva ulica 56, Celje, študentsko izkaznico, št. 41080233, izdala Medicinska fakulteta. gny-332147 Sotošek Anja, Kolodvorska ulica 13, Kozina, študentsko izkaznico, št. 41080040, izdala Medicinska fakulteta, dentalna medicina, Ljubljana. gns-332153 Šolar Martin, Cankarjeva cesta 25 A, Bled, študentsko izkaznico, št. 71110256, izdala Biotehniška fakulteta, Ljubljana. gnc-332069 Šonc Kučič Darja, Čretež 5B, Krško, izkaznico nepremičninskega posrednika, številka 0183601808, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnf-332166 Terpin Pika, Lapajnetova 11, Idrija, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jurija Vege, Idrija. gni-332138 Tihole Jure, Brege 71A, Krško, študentsko izkaznico, št. 41060111, izdala Medicinska fakulteta. gnq-332109 Tretjak Igor, Šentjanž pri Dravogradu 124, Dravograd, študentsko izkaznico, št. 11300445, izdala Zdravstvena fakulteta. gnn-332083 Ulen Simona, Vanča vas 26, Tišina, študentsko izkaznico, št. 04032923, izdala Fakulteta za upravo, Ljubljana. gnv-332150 Van Midden Marion Antonia, Gabrje pri Stični 6, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 28110102, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gng-332148 Vili Mikša s.p., Cerovec pod Bočem 26, Rogaška Slatina, licenco, številka 11592/004, za vozilo volvo, registrska številka CE H7-18H. gnc-332094 Vili Mikša s.p., Cerovec pod Bočem 26, Rogaška Slatina, licenco, številko 11592/002, za vozilo volvo, registrska številka CE Z0 57S. gnb-332095 Vodopivec Bojan, Ob dolenjski železnici 12, Ljubljana, izkaznico izvršitelja, številka izkaznice 70, izdajatelj Ministrstvo za pravosodje. gnq-332105 Zorman Matjaž, Škofjeloška cesta 43, Kranj, študentsko izkaznico, št. 41110119, izdala Medicinska fakulteta. gni-332113

AAA Zlata odličnost