Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

D 401/1954 Os-3332/13 , Stran 2664
D 401/1954 Os-3332/13
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Martinu Rakušček, sinu Andreja, rojenem leta 1887, v Koseču, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Koseč 10/8, Kobarid, ki je umrl 31. 10. 1954, in sicer zaradi izdaje dodatnega sklepa o dedovanju, ker v njegovo zapuščino sodi tudi nepremičnina s parc. št. 690/1, k.o. Smast, last zapustnika do celote, vrednost katere znaša 2.613,00 EUR (po javno objavljenih podatkih GURS-a). V prvotnem zapuščinskem postopku sta po zapustniku dedovali njegova vdova Alojzija Rakušček, rojena Gregorčič, Koseč 10, Kobarid, in njegova sestra Marija Rakušček, Koseč 10, Kobarid, ki sta že obe pokojni. Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo bi bili vsi zapustnikovi zakoniti dediči, s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do njegove dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine. Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Tolminu dne 31. 7. 2013

AAA Zlata odličnost