Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

II D 578/2013 Os-3552/13 , Stran 2664
II D 578/2013 Os-3552/13
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 5. 3. 2011 umrlem Danilu Kaučiču, sinu Vilibalda, rojenem 12. 7. 1957, državljanu RS, upokojencu, nazadnje stanujočem Cesta XIV. divizije 90, je sodišče ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti samski, otrok ni imel, starši so umrli pred njim, bratov ali sester ni imel. Zapustnikova mama Henrika Kaučič, rojena 28. 1. 1933, rojena Muster, stanujoča Cesta XIV. divizije 90, je imela sestri Olgo Muster, rojeno 26. 4. 1936, neznanega prebivališča, in Marijo Ehrer, rojeno 10. 9. 1931, prav tako neznanega prebivališča. Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski Okrajnega sodišča v Mariboru, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 27. 8. 2013

AAA Zlata odličnost