Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

VL 79412/2013 Os-3504/13 , Stran 2663
VL 79412/2013 Os-3504/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Mohorko Rafael – odvetnik, Miklošičeva ulica 5, Celje, proti dolžniku Bojanu Dolžan, Jareninski dol 57a, Jarenina, ki ga zastopa odv. zač. zast. Vesna Zakeršnik, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, zaradi izterjave 32.546,74 EUR, sklenilo: dolžniku Bojanu Dolžan, Jareninski dol 57a, Jarenina, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vesna Zakeršnik, Trg Leona Štuklja 5, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 7. 2013

AAA Zlata odličnost