Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

P 27/2012 Os-3506/13 , Stran 2662
P 27/2012 Os-3506/13
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožnem sodniku Marjanu Neuvirtu, v pravdni zadevi tožeče stranke Suzane Golub, Tržec 31, Videm pri Ptuju, ki jo zastopa Igor Majnik, odvetnik na Ptuju, zoper toženo stranko Rosario Gibilisco, Medesano, via A. Volta 13, Medesano, Italija, zaradi ugotovitve lastninske pravice (spr. vr. 10.000,00 EUR) dne 1. 7. 2013 sklenilo: toženi stranki Rosariu Gibiliscu, Medesano, via A. Volta 13, Italija, se za začasnega zastopnika postavi odvetnik Lovrec Janez, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj. Začasni zastopnik ima v tem pravdnem postopku do pravnomočnosti sklepa vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer vse dotlej, dokler pred sodiščem v tem postopku ne nastopi začasno zastopani osebno ali po pooblaščencu. Ta sklep o postavitvi začasnega zastopnika se objavi v Uradnem listu RS in na sodni deski Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni in o tem obvesti pristojni organ za socialne zadeve – Center za socialno delo Gornja Radgona.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni dne 1. 7. 2013

AAA Zlata odličnost