Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

N 137/2011 Os-3485/13 , Stran 2662
N 137/2011 Os-3485/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Kamniška ulica 30, št. stavbe 1306, na predlog predlagateljice Petre Kos, stanujoče Libeliče 22, Libeliče, ki jo zastopa Agencija Etažna, Jožica Rebec s.p. ki predlaga vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe št. 658-1306-78 in za vzpostavitev pravnega naslova, 19. 8. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem GP Dravograd in kupcem Reinhold Polaničem, za dvoinpolsobno stanovanje, št. 21, v 5. nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom, na naslovu Kamniška ulica 30, Maribor, sklenjeno med letom 1971 in 1986. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 19. 8. 2013

AAA Zlata odličnost