Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 2433-13-0145 Ob-3699/13 , Stran 2659
Št. 2433-13-0145 Ob-3699/13
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, na podlagi sedmega odstavka 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odločba US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 55/13 – ZUKD-1B in 79/12 – odločba US) objavlja oklic pravnim naslednikom, da vstopijo v postopek ureditve meje med parcelo 345 in sosednjima parcelama 338/2 in 339, vse v katastrski občini 1232 – Dobležiče, je bilo ugotovljeno, da je lastnica parcele 338/2 Strašek Marija, nazadnje stanujoča na naslovu Dobležiče 13, 3261 Lesično, verjetno pokojna, njeni pravni nasledniki pa niso znani in je od vpisa njene lastninske pravice v zemljiško knjigo minilo že več kot 50 let. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je verjetno umrla tudi solastnica parcele 339 Strašek Apolonija, nazadnje stanujoča na naslovu Dobležiče 10, 3261 Lesično, njeni pravni nasledniki niso znani, od vpisa njene lastninske pravice v zemljiško knjigo pa je minilo že več kot 50 let. Navedeni osebi nista naročnici geodetske storitve ureditve meje. Geodetska uprava Republike Slovenija, Območna geodetska uprava Celje, zato poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki umrlih lastnic zgoraj navedenih nepremičnin, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Po preteku tega roka bo geodetsko podjetje, pri katerem je bila naročena geodetska storitev ureditve meje, nadaljevalo s postopkom.
Območna geodetska uprava Celje dne 11. 9. 2013

AAA Zlata odličnost