Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 478-50/2013 Ob-3682/13 , Stran 2657
Št. 478-50/2013 Ob-3682/13
V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Škofja Loka objavlja
namero o sklenitvi neposredne pogodbe
za ustanovitev stavbne pravice
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, objavlja namero o sklenitvi pogodbe za podelitev neodplačne stavbne pravice za gradnjo južne dovozne ceste za industrijsko cono Trata – izvedba preddel in zemeljskih del na 2. etapi, na podlagi projekta PGD – PZI št. 7416, Krožno križišče IOC Trata na regionalni cesti R1-210/1078, Luz d.d., februar 2013. Investicijo bo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev sofinancirala Občina Škofja Loka, vendar v deležu, ki ne bo večji od 50%. Stavbna pravica se podeli na naslednjih parcelah št.: 195/2, 198/2, 192/8, 208/1, 209/2, 213/3, 212/5 217/1, 218/1, 223/1, 224/6, 224/8, 229/1, 237/1, 242/1, 244/1, 249/3, 254/1 in 258/1, vse k.o. 2031 – Godešič. Stavbna pravica se podeli za čas 7 mesecev. Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na oglasni deski in na spletni strani Občine Škofja Loka ter v Uradnem listu Republike Slovenije. Zainteresirane osebe lahko v tem roku sporočijo svoj interes za pridobitev neodplačne stavbne pravice na zgoraj navedenih nepremičninah. Sporočilo naj vsebuje: – izjavo, da bo investicija izvedena v skladu z zgoraj navedenim projektom PGD-PZI, – ocenjeno vrednost investicije, – pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Škofja Loka (manj kot 50%), – izjava, da bo pred sklenitvijo pogodbe zagotovitev izvedbe zavaroval s pogodbo predpisanim sredstvom zavarovanja, – kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, tel. št.). Ustanovitev stavbne pravice na zgoraj navedenih nepremičninah se bo izvedla z neposredno pogodbo. V primeru, da bo za sklenitev zadevnega pravnega posla izkazalo interes več zainteresiranih ponudnikov, bo občina pred sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, izvedla postopek pogajanj z zainteresiranimi osebami. Sporočilo lahko zainteresirane osebe pošljejo po pošti, na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka ali po e-pošti: obcina@skofjaloka.si. Ta namera se objavi na spletni strani in na oglasni deski Občine Škofja Loka ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Škofja Loka

AAA Zlata odličnost