Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 701-77/2013 Ob-3710/13 , Stran 2640
Št. 701-77/2013 Ob-3710/13
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: I. na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1): a) – 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, – 3 prosta mesta okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, – 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, – 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici, b) – 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, – 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju. Razpisni pogoji: K I/a Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13 in 63/13; ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1. K I/b Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13 in 63/13 – ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1. Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča, – kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata. Prijavi kandidata je potrebno priložiti: – življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili, – izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo. Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi: – dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 pridobi Ministrstvo za pravosodje. Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost