Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Ob-3657/13 , Stran 2639
Ob-3657/13
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., na podlagi določil 16. člena Statuta družbe, objavlja javni razpis za izbiro kandidatov direktorja (m/ž). Kandidati, ki se nameravajo prijaviti na razpisano delovno mesto, morajo poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri, – pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih, – znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika, – sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo. K pisnim prijavam z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – notarsko overjeno kopijo diplome, – potrdila oziroma dokazila o delovnih izkušnjah, – potrdilo o znanju slovenskega jezika (samo za tuje državljane), – potrdilo o nekaznovanju, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, – izjava kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, – izpisek iz rojstne matične knjige. Kandidati naj prijavi obvezno priložijo predlog programa dela, ter vizijo in strategijo razvoja družbe za obdobje naslednjih 5 let. Kandidature brez priloženih dokazil nadzorni svet ne bo upošteval. Mandat direktorja traja pet let, računajoč od dneva imenovanja. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja. Direktorja imenuje nadzorni svet Družbe za spodbujanje razvoja TNP d.d. Nadzorni svet si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem izbirnem postopku. Pisne prijave z življenjepisom, dokazili in programom dela pošljite s priporočeno poštno pošiljko najkasneje do 15. 10. 2013, na naslov: Družba za spodbujanje razvoja TNP, d.d., Metelkova 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj«.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.

AAA Zlata odličnost