Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

, Stran 2561
Drugo preklicujejo
Balažic Matej, Panonska ulica 54, Beltinci, študentsko izkaznico, št. E1042944, izdala FERI. m-136 Belič Tanja, Gorazdova ulica 3, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz pedagoške smeri. gnc-331948 Berkopec Gregor, Triglavska ulica 50, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20060021, izdala Pravna fakulteta. gnc-331894 Bertoncelj Valentina, Godešič 9, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 31080068, izdala Fakulteta za farmacijo. gnu-331951 Bevec Patrik, Parecag 35, Sečovlje - Sicciole, študentsko izkaznico, št. 42100039, izdala Univerza v Ljubljani. gnp-331906 Brumec Timotej, Sadjarska ulica 20, Maribor, študentsko izkaznico, št. M1004052, izdala Fakulteta za strojništvo, Maribor. m-122 Cesar David, Dvorjane 65E, Spodnji Duplek, študentsko izkaznico, št. 63010190, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. gnc-331969 Cigan Alen, Srednja Bistrica 4, Črenšovci, študentsko izkaznico, št. E1028962, izdala FERI, Maribor. m-130 Cvenkel Anže, Ljubno 113B, Podnart, študentsko izkaznico, št. 23100021, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gnt-331956 Debelak Tilen, Pristava 61, Črna na Koroškem, študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, izdana leta 2012. gnm-331959 Dolenc Nastja, Rodine 35, Žirovnica, študentsko izkaznico, št. 1626914, izdala Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. gno-331957 Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, licenco, št. GE005343/04786/034, za tovorno vozilo volvo, reg. št. CE L1 70 T. gno-331886 Gale Manca, Zgornje Jezersko 109, Zgornje Jezersko, študentsko izkaznico, št. 28120173, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnx-331902 Galoper d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, licenco št. GE005992/06601, za vozilo 002. gnz-331921 Govekar Denis, Bračičeva ulica 6, Senovo, študentsko izkaznico, št. E1042270, izdala FERI, Maribor. gnc-331898 Gregorka Andrej, Bevke 150, Log pri Brezovici, študentsko izkaznico, št. 63000171, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnl-331960 Ibričić Ervin, Trg revolucije 26, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 11300116, izdala Zdravstvena fakulteta, Ljubljana. gnh-331918 Kalšek Barbara, Malahorna 34A, Oplotnica, študentsko izkaznico, št. G1003327, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru. gnd-331968 Kirn Andraž, Brdce 55, Dol pri Hrastniku, študentsko izkaznico, št. E1055520, izdala Univerza v Mariboru. gnw-331899 Kokot Jernej, Volkmerjeva cesta 79, Ptuj, študentsko izkaznico, št. E5001613, izdala FERI, Maribor. m-126 Kreslin Vanessa, Rakičan, Prešernova 30, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. F0030544, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-121 Makovec Aljaž, Lendavska cesta 4, Ljutomer, študentsko izkaznico, št. E1064784, izdala FERI, Maribor. m-128 Marinič Eva, Vedrijan 9, Kojsko, študentsko izkaznico, št. 18120019, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana. gnm-331909 Martinšek Anže, Kresnice 69, Kresnice, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola, Ljubljana. gnl-331914 Mavrič Jana, Šlovrenc 9, Dobrovo v Brdih, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija v Vipavi. gnb-331920 Močnik Žiga, Cesta na Plužne 23, Cerkno, študentsko izkaznico, št. 26110430, izdala Fakulteta za gradbeništvo. gnh-331889 Muratovič Renata, Čudno selo 22, Črnomelj, potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu – bolničar, negovalec Šolskega centra Novo mesto. gnz-331900 Nagode Nataša, Lunačkova ulica 12, Mirna, študentsko izkaznico, št. 20202230, izdala Univerza v Ljubljani. gni-331963 Novosel Mateja, Cesta bratov Milavcev 45, Brežice, študentsko izkaznico, št. 18100446, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana. gnn-331908 Ostrožnik Tanita, Šentgokard 15B, Trojane, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gnh-331964 Pajk Kosec Rok, Vojsko 3, Vodice, študentsko izkaznico, št. 63060256, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnk-331936 Pantner Volfand Gea, Dečkova cesta 54, Celje, študentsko izkaznico, št. 43090007, izdala Akademija za glasbo. gns-331953 Perko Tilen, Pristavška cesta 99, Tržič, študentsko izkaznico, št. 11242007050, izdal Inštitut in akademija za multimedije. gnj-331887 Plazar Lara, Žorgova ulica 79, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola, Ljubljana. gnz-331950 »Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službene izkaznice javnih uslužbencev Gregorič Miloša, zap. št. 824, izdana dne 2. 4. 2002, Pranjić Marka, zap. št. 1987, izdana dne 2. 4. 2002 ter Pašić Dejana, zap. št. 2579, izdana dne 7. 1. 2011.« Ob-3580/13 Ropoša Jernej, Melinci 185, Beltinci, študentsko izkaznico, št. E1056783, izdala FERI, Maribor. m-123 Rudman Sara, Za gasilskim domom 3A, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19551651, izdala Ekonomska fakulteta. gnx-331952 Rus Franci s.p., Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stični, dovolilnico, številka 2552568, za državo Belorusijo, oznaka države BY. gng-331915 Strabag d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana, licenco, številka GE004291/04003, za vozilo 004, registrska številka LJ 56-9RL. gnk-331961 Šantej Maruša, Tovsto 28A, Laško, študentsko izkaznico, št. 19505795, izdala Univerza v Ljubljani. gnf-331966 Škorjanc Klemen, Velika Pirešica 48, Žalec, študentsko izkaznico, št. E1040685, izdala FERI, Maribor. m-132 Šulgaj Jerica, Brdo 6, Podnart, študentsko izkaznico, št. 37001031, izdala Veterinarska fakulteta. gnb-331895 Tomšič Špela, Potoška vas 15, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št. 04037351, izdala Fakulteta za upravo, Ljubljana. gnz-331904 Transporti Draganovič Enes s.p., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico za prevoze, št. 0046, za Bosno in Hercegovino, 070/11. gnh-331897 Transporti Draganović Enes s.p., Cesta ob železnici 4, Žalec, dovolilnico za prevoz, št. 1261514, za Rusijo, 643/96. gni-331896 Turin Anja, Maistrova 17, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 30801685, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru. m-131 Visočnik Vid, Devova ulica 7, Maribor, študentsko izkaznico, št. E1042762, izdala FERI Maribor. m-133 Vrbovšek Tonja, Svetli dol 16, Štore, študentsko izkaznico, št. F0029443, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-129 Zagoršek Vladka, Škale 12, Velenje, študentsko izkaznico, št. 31250130, izdana na ime Zrna Vladka, izdala Fakulteta za farmacijo. gne-331967 Zorec Manca, Brilejeva ulica 20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41080093, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnn-331912 Zupan Manca, Selo pri Bledu 33A, Bled, študentsko izkaznico, št. 31110145, izdala Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. gnw-331903 Žgajner Nataša, Spodnje Sečovo 22B, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št. F0027102, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-135

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti