Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

, Stran 2560
Spričevala preklicujejo
Alilović Mirsad, Steletova cesta 17, Kamnik, indeks, št. 22040470, izdala Fakulteta za šport. gnm-331884 Bartol Gregor, Martina Krpana ulica 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Toneta Čufarja, izdano leta 2002. gnd-331893 Bejtulai Albin, Židovska ulica 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Prežihov Voranc, izdano leta 2012. gnm-331888 Bolčina Manca, Gradišče 26D, Ajdovščina, indeks, št. 18090072, izdala Filozofska fakulteta. gng-331919 Gabrovšek Jan Ažbe, Lošca 23, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Ivana Cankarja, izdano leta 2007. gnp-331885 Kragelj Maja, Ulica XXX. divizije 15A, Nova Gorica, preklic študentske izkaznice, objavljene v Ur. l. RS, št. 07/13, 18. 1. 2013. gnf-331949 Krajnc Timotej, Ulica slovenske osamosvojitve 5, Maribor, indeks, št. 81669105, izdala EPF, Maribor. m-139 Lipovšek Tia, Gorenjska c. 41A, Mengeš, spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Mengeš, izdano leta 2007. gne-331946 Mihoci Maja, Jakčeva ulica 37, Ljubljana, spričevalo o končanem 8. razredu osemletne Osnovne šole Ceneta Štuparja v Ljubljani, izdano leta 2004. gnq-331913 Mole Neva, Lobček 45A, Grosuplje, indeks, št. F0023845, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-125 Ostanek Erna, Hacetova ulica 10, Cerknica, indeks, št. 32030082, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gne-331892 Zadnikar Tomaž, Nanoška ulica 3, Ljubljana, indeks, št. 18970933, izdala Filozofska fakulteta. gnq-331905 Žnidaršič Tomaž, Savska cesta 17, Ljubljana, diplomo Fakultete za organizacijske vede, Kranj, številka D04090, izdana leta 1998. gnq-331955w

AAA Zlata odličnost