Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

VL 122391/2011 Os-3434/13 , Stran 2558
VL 122391/2011 Os-3434/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Omerju Tabaković, Jeranova ulica 26, Kamnik, ki ga zastopa zakoniti zastopnik, začasni zastopnik Butala Maja, Kersnikova 5, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 4.461,20 EUR, sklenilo: dolžniku Omerju Tabaković, Jeranova ulica 26, Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Butala Maja Kersnikova 5, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 26. 7. 2013

AAA Zlata odličnost