Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

P 102/2013 Os-3324/13 , Stran 2557
P 102/2013 Os-3324/13
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Golobič, Krašnji vrh 20, Metlika, zoper toženo stranko neznani dediči po pokojnem Badovinac Niku, Kamenica 5, Metlika, nazadnje bivajočem neznano kje na neznanem naslovu v Ameriki, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto. 300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 23. julija 2013 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem po pokojnem Badovinac Niku, Kamenica 5, Metlika, nazadnje bivajočem neznano kje na neznanem naslovu v Ameriki. Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik - odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče po pokojnem Badovinac Niku, Kamenica 5, Metlika, nazadnje bivajočem neznano kje na neznanem naslovu v Ameriki, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 23. 7. 2013

AAA Zlata odličnost